Er komen zoveel verschillende emoties, gedachten en zorgen op u / jullie af. Ik zou graag helpen om die wir war in emoties te helpen ontrafelen. Het praten over de dood is voor veel mensen erg moeilijk. Zowel voor de terminaal zieke als voor de geliefden eromheen kan het een heel moeilijk onderwerp zijn. Bang om erover te beginnen door de gevoelens van de ander. Elkaar niet willen belasten. Mijn rol hierin is om te luisteren naar iedereen en jullie te verbinden. Onderwerpen die vaak aanbod komen in deze gesprekken zijn het ziekteproces, behandelingen, wensen, uitvaart, onbesproken dingen en vragen aan elkaar. Hoe wil je afscheid nemen van elkaar? Een moeilijke vraag die achteraf heel waardevol kan zijn terugkijkend op de periode om samen alles te hebben besproken. Wetend dat de wensen van de zieke / overledene vervuld zijn. Hoe doe je dat, afscheid nemen van een dierbare? Iedereen heeft zijn eigen manier om daarmee om te gaan en dat is vaak ingewikkeld. Samen kunnen we een manier zoeken die werkt voor alle betrokkenen.